دروغگو، دشمن خداست!

دو هزارو پانصدسال پیش، درکتیبه‌ای که برسنگ نقر شده و درنتیجه تا زمان ما باقی مانده، داریوش شاه [داریوش اول] گوید:
اهوره مزدا این سرزمین را از لشکردشمن نگه داراد، از خشکسالی و از دروغ.

منبع

/ 0 نظر / 17 بازدید